صدور نامه به صورت خودکار در اتوماسیون اداری با استفاده از api های فراگستر

در این سند نحوه توسعه برنامه ای برای ارسال نامه توسط api های فراگستر توضیح داده شده است.

در این برنامه از 2 سرویس AuthService و CustomerService استفاده شده است

این سرویس در محل نصب application در پوشه services قرار دارند.

با راست کلیک کردن برروی این سرویس ها و انتخاب گزینه Browse شما باید صفحه ای مانند زیر ببینید ، در غیر اینصورت در فایل web.config تگ را با مقدار true پرکنید.

<serviceMetadata httpGetEnabled=”true”