معرفی

APIهای اتوماسیون کسب و کار فراگستر

اگر نرم افزار اتوماسیون کسب و کار فراگستر در سازمان شما استقرار یافته است شما به کتابخانه API های آماده فراگستر دسترسی خواهید داشت. در این کتابخانه سعی شده تمام سرویس‌های نرم‌افزاری که در طی سالیان، مورد نیاز سازمان‌های بهره‌بردار از نرم افزار بوده است را در قالب Restful API آماده بهره برداری کنیم.
از طریق API های آماده فراگستر می‌توانید با اعتبارسنجی از سرویس‌های متنوعی در حوزه‌های ایجاد مکاتبات و اسناد از سایر نرم‌افزارها، دریافت اطلاعات، استفاده از سرویس‌های اطلاع‌رسانی پیامکی و پست الکترونیک و… استفاده نمایید.

کتابخانه API فراگستر شامل محتواهای آموزشی متنوعی در قالب مستند راهنمای فنی، مثال‌هایی از استفاده از سرویس ها در Postman و پروژه‌های نمونه جهت تسهیل و آسان‌سازی استفاده می‌باشد.

در اینجا محتواهای آموزشی متنوعی در قالب فیلمهای آموزشی در اختیار توسعه دهندگان قرار گرفته تا هرچه بیشتر امکان تعامل بین سایر نرم‌افزار و اتوماسیون کسب و کار فراگستر تسریع گردد.

فیلمهای آموزشی آشنایی با API های فراگستر

بخش اول

نحوه دسترسی و معرفی دسته بندی API های اتوماسیون فراگستر

آنچه در این فیلم آموزشی خواهید آموخت:

1- معرفی نحوه دسترسی به بخش API های نرم افزار اتوماسیون کسب و کار فراگستر
2-ورود به بخش API های اتوماسیون و معرفی دسته بندی ها API ها
3-معرفی بخش «راهنمای و تنظیم اهراز هویت oAuth»
4-معرفی نرم افزار Postman و معرفی بخش پروژه C# نمونه

بخش دوم

مجوز بهره برداری از API های اتوماسیون فراگستر

آنچه در این فیلم آموزشی خواهید آموخت:

1- تعریف OAuth
2- تعریف چرایی معرفی ارتباط بین دو سیستم جهت اعتبار سنجی در فرم OAuth
3- توضیح امکانات فرم و تعریف یک Client
4- اخذ توکن از سمت Client تعریف شده در محیط Postman

بخش سوم

مثال هایی از بهره برداری از API های فراگستر در نرم افزار Postman

آنچه در این فیلم آموزشی خواهید آموخت:

1- نمونه استفاده از API های مرتبط با ایجاد نامه در نرم افزار Postman
2- نمونه استفاده از API های مرتبط با دریافت اطلاعات پرسنل در نرم افزار Postman

بخش چهارم

مثال هایی از بهره برداری از API های فراگستر در نرم افزار ProcessMaker توسط زبان برنامه نویسی C#

آنچه در این فیلم آموزشی خواهید آموخت:

3- نمونه استفاده از API های مرتبط با ایجاد نامه در نرم افزار ProcessMaker
4- نمونه استفاده از API های مرتبط با ایجاد سازمان توسط زبان برنامه نویسی #C