در جلسه قبل با برخی از نمادهای زبان BPMN و کاربرد آنها در سطح اول از چهارچوب کاموندا-BPMN آشنا شدید. در این جلسه به ادامه و تکمیل این مبحث خواهیم پرداخت.

فعالیت ها و زیرفرآیندها

زیر فرایندها به ساده شدن فرایند و یا مدلهای فرایند کمک میکنند. میتوانیم در مدل فرایند استخدام قدمهای «اعلان موقعیت شغلی،» «دریافت درخواستها،» «بررسی درخواستها» و «پر شدن موقعیت شغلی (استخدام کردن») را به عنوان زیر فرایند تعریف کنیم، زیرا در آنها جریانهای بسیار پیچیده ای قرار دارند و تنها یک فعالیت واضح و مشخص نیستند. قدم اول به نام «خبر دادن یک جای خالی» برخلاف دیگر قدمها محدود به پر کردن و فرستادن یک فایل اکسل است، لذا جریان خاصی در آن نهفته نیست و از این رو آن را به عنوان فعالیت در نظر میگیریم. اگر این تفاوتها را قائل شویم، میتواند مدل مانند شکل زیر به نظر برسد.

تفاوت بین فعالیت و زیرفرآیندها در فرآیند استخدام

تفاوت بین فعالیت و زیرفرآیندها در فرآیند استخدام

اکنون سوال این است که آیا ما این زیر فرایندهای بسته شده در سطح ۱را میخواهیم مدلسازی کنیم یا خیر؟
بر طبق عادت از این مورد چشم پوشی میکنیم، زیرا در سطح ۱ هدف این نیست جریانهای عملیاتی را با جزئیات ترسیم کنیم و به علت ناپایداری معنایی توضیح داده شده، استفاده از زیر فرایندها بدون تعریف مشخص امکان پذیر نیست.

دروازه ها

فرایند استخدامی در شکل بالا فرض میکند که ما میتوانیم این موقعیت شغلی را پرکنیم. اما این حالت همیشه اتفاق نمیافتد و گاهی اوقات کاندیدای مناسبی برای این موقعیت پیدا نمیشود. این و دیگر موقعیتهای خاص را میتوانیم با دروازه ها مدلسازی کنیم، هرچند که از آنها در مدلسازی صرف نظر خواهیم کرد. زیرا در سطح ۱ ما فقط «مسیر ساده» را بررسی میکنیم، مسیری که برای اجرا فرایند مطلوب ماست و فرایند را به صورت کلی ترسیم میکند. در اکثر موارد استفاده از این مسیر ساده در سطح ۱ کاملا کافی است.

گاهی اوقات پیش میآید که ما در این سطح مسیرهای متفاوتی را مدلسازی کنیم، اما فقط اگر برای مثال فرایند محصول یا مشتری محور در این مسیر انجام شود و همچنین به صورت اساسی در انواع مختلفی صورت پذیرد یا اگر توسط رخدادهای متفاوتی بتواند ایجاد گردد، در این مواقع توصیه میکنیم که از دروازه های موجود در شکل زیر استفاده نمایید.

توصیه جهت استفاده از دروازه ها در سطح ۱

توصیه جهت استفاده از دروازه ها در سطح ۱

نکاتی در خصوص استفاده از این دروازه ها

 دروازههای XOR برای چند شاخه کردن بدون جریان های شرطی که مستقیماً از فعالیتها خارج میشوند. ما پی بردیم که دروازههای XOR نسبت به جریانهای شرطی بهتر درک میشوند و چند شاخه شدن در نگاه اول قابل فهم تر است.

اجرا در فعالیتها بدون دروازههای ورودی ، XOR مانند یک جریان مستقیم ورودی به مسیر. در اینجا از دروازه ها چشم پوشی میکنیم، زیرا هنگام اجرا برای ناظران کم تجربه بیشتر گمراه کننده هستند، به خصوص در مورد حلقه ها. تاثیر جانبی مثبت آن این است که این چشم پوشی دیاگرام را فشرده تر میکند. طبیعتاً باید دروازه ها را در موارد مشخص برای اجرا استفاده کرد. برای مثال قبل از رخدادهای میانی یا دروازه های AND این موارد بهتر است که در یک دیاگرام که در سطح ۱نشان داده شده است به علت ساده تر کردن مدل نشان داده نشوند.

موازی سازی و هماهنگ سازی با دروازه های AND، بدون جریان خروجی مستقیم از فعالیتها. تقریبا همیشه میبایست یک موازی سازی در ادامه دوباره هماهنگ سازی شود. بنابراین میبایست دروازه AND در هر دو حالت مورد استفاده قرار گیرد تا نحوه نمایش یکپارچه شود و از تکرارهای متوالی اجتناب گردد.

عدم استفاده از دروازههای OR. زیرا به علت عدم تجربه کافی در عمل میتواند سریعاً منجر به ایجاد ساختاری شود که معنا و مفهوم خاص ندارد. در اصل میتوان هر دروازه ORرا از طریق یک ترکیب از دروازه های XORو AND نشان داد، حتی اگر در این حالت دیاگرام بزرگتر شود. در اینجا نیز معتقدیم که چنین ترکیب منطقی به سطح ۱ تعلق ندارد.

عدم استفاده از دروازههای مرکب. این دروازه راه حلی است تا شاخه ها و منطقهای مرکب و باهم را نشان دهیم، که در سطح ۱به دنبال نمایش آنها نیستیم.

چهارمین جلسه از این دوره به پایان رسید، از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

آن دسته از دوستانی که علاقه مند به دریافت این آموزش ها از طریق گوشی موبایل خود هستند میتوانند از طریق کانال تلگرام آکادمی BPM  این آموزش ها را دنبال کنند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید